سامانه صدور مجوز بهره برداری از پیاده رو ها و معابر شهری
نظر به اهمیت و جایگاه پویایی و نشاط شهروندان در محیط و فضاهای شهری در فرآیند مدیریت و برنامه ریزی شهری ، و درخواست کسبه و صنوف مختلف جهت بهره برداری از فضای پیاده رو، این موضوع بعنوان یکی از دغدغه های شورای اسلامی شهر و شهرداری مشهد مقدس مطرح بوده و همواره تلاش شده است با اصلاح و بهبود آسایش عابرین با درنظر گرفتن سیما و منظرشهری ، بستر و زمینه لازم و مناسب برای ایجاد نشاط بعنوان یک ضرورت زندگی مدرن شهری فراهم شده و با استفاده بهینه و کاربردی از فضاهای موجود ، گام مؤثری در جهت افزایش پویایی فضای شهری و شادابی شهروندان برداشته شود . باتوجه به گستردگی جغرافیایی و وسعت جمعیت مقرر شد سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری مشهد مقدس جهت رفع این مشکل نسبت به ساماندهی و صدور مجوز بهره برداری از پیاده رو ها و نظارت بر آن اقدام نماید .
لطفا جهت امور پشتیبانی با شماره تلفن 31298035 تماس حاصل نمایید

جهت آگاهی از ضوابط و دستور العمل بهره برداری از پیاده رو ها و معابر شهری  اینجا کلیک نمایید

جهت ثبت نام ابتدا فایل راهنمای ثبت نام را از اینجا دریافت نمایید و پس از مطالعه ی کامل جهت ثبت نام و درخواست صدور مجوز اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فایل پیشنهاد مشاور اینجا کلیک کنید.

No Cache
Gt: 2.9605693817139
Qt: 2.1418254375458