۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۰۹:۱۶ ۶۱
طبقه بندی: فاش - معاونت فرهنگی
چچ

حمایت از باشگاه ورزشی بانوان آویژه صنعت پارسا

مبلغ: 500.000.000 ریال

مجوز: مصوبه شورای عالی ورزش شهرداری مشهد

حمایت از باشگاه ورزشی بانوان آویژه صنعت پارسا در لیگ برتر بسکتبال

وضعیت پروژه: خاتمه یافته
تاریخ شروع اجرا: ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
تاریخ پایان اجرا: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کارفرما: شهرداری مشهد
مجری: باشگاه ورزشی بانوان آویژه صنعت پارسا