۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۰۹:۱۱ ۳۵
طبقه بندی: فاش - معاونت فرهنگی
چچ

حمایت از آقای محسن جلالی

مبلغ: 300.000.000 ریال

مجوز: مصوبه شورای عالی ورزش شهرداری مشهد

حمایت از آقای محسن جلالی به منظور حضور در تمرینات تیم ملی بسکتبال معلولین

وضعیت پروژه: خاتمه یافته
تاریخ شروع اجرا: ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
تاریخ پایان اجرا: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کارفرما: شهرداری مشهد
مجری: محسن جلالی