۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۰۹:۰۷ ۲۷
طبقه بندی: فاش - معاونت فرهنگی
چچ

حمایت از برگزاری مسابقات جودو

مبلغ: 1.100.000.000 ریال

مجوز: مصوبه شورای عالی ورزش شهرداری مشهد

حمایت از برگزاری مسابقات جایزه بزرگ جودو گرامیداشت شهید سلیمانی در مشهد

وضعیت پروژه: خاتمه یافته
تاریخ شروع اجرا: ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
تاریخ پایان اجرا: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کارفرما: شهرداری مشهد
مجری: هیئت جودوی خراسان رضوی