۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۰۹:۰۴ ۳۷
طبقه بندی: فاش - معاونت فرهنگی
چچ

حمایت از باشگاه بسکتبال رعد پدافند هوایی مشهد

مبلغ: 300.000.000 ریال

مجوز: مصوبه شورای عالی ورزش شهرداری مشهد

حمایت از باشگاه بسکتبال رعد پدافند هوایی مشهد جهت حضور در لیگ بسکتبال

وضعیت پروژه: خاتمه یافته
تاریخ شروع اجرا: ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
تاریخ پایان اجرا: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کارفرما: شهرداری مشهد
مجری: باشگاه بسکتبال رعد پدافند هوایی مشهد