۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۰۸:۵۶ ۱۸
طبقه بندی: فاش - معاونت فرهنگی
چچ

حمایت از باشگاه والیبال بانوان استعدادهای درخشان (سورن)

مبلغ: 260.000.000 ریال

مجوز: مصوبه شورای عالی ورزش شهرداری مشهد

حمایت از باشگاه والیبال بانوان استعدادهای درخشان (سورن) جهت حضور در لیگ دسته یک والیبال کشور

وضعیت پروژه: خاتمه یافته
تاریخ شروع اجرا: ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
تاریخ پایان اجرا: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کارفرما: شهرداری مشهد
مجری: باشگاه والیبال بانوان استعدادهای درخشان (سورن)