۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۰۸:۵۴ ۳۹
طبقه بندی: فاش - معاونت فرهنگی
چچ

حمایت از آقای سعید صادقی

مبلغ: 200.000.000 ریال

مجوز: مصوبه شورای عالی ورزش شهرداری مشهد

حمایت به منظور حضور در کلاس ارتقا داوری آسیا در رشته کاراته

وضعیت پروژه: خاتمه یافته
تاریخ شروع اجرا: ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
تاریخ پایان اجرا: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کارفرما: شهرداری مشهد
مجری: سعید صادقی