۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۰۸:۵۲ ۳۷
طبقه بندی: فاش - معاونت فرهنگی
چچ

حمایت از دبیرستان نسیم رحمت

مبلغ: 90.000.000 ریال

مجوز: مصوبه شورای عالی ورزش شهرداری مشهد

حمایت تعدادی از دانش آموزان دبیرستان نسیم رحمت جهت حضور در تیم والیبال بانوان لیگ دسته یک کشور

وضعیت پروژه: خاتمه یافته
تاریخ شروع اجرا: ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
تاریخ پایان اجرا: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کارفرما: شهرداری مشهد
مجری: دبیرستان نسیم رحمت