۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۰۸:۵۰ ۲۱
طبقه بندی: فاش - معاونت فرهنگی
چچ

حمایت از باشگاه ورزشی خورشید درخشان مدرن برتر

مبلغ: 250.000.000 ریال

مجوز: مصوبه شورای عالی ورزش شهرداری مشهد

حمایت از باشگاه ورزشی خورشید درخشان مدرن برتر به منظور حضور در لیگ دسته یک والیبال بانوان کشور

وضعیت پروژه: خاتمه یافته
تاریخ شروع اجرا: ۱۳۹۸/۰۹/۰۱
تاریخ پایان اجرا: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کارفرما: شهرداری مشهد
مجری: باشگاه ورزشی خورشید درخشان مدرن برتر