۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۰۸:۴۴ ۲۶
طبقه بندی: فاش - معاونت فرهنگی
چچ

حمایت از باشگاه والیبال سبز جامگان پیام خراسان

مبلغ: 5.000.000.000 ریال

مجوز: مصوبه شورای عالی ورزش شهرداری مشهد

حمایت از باشگاه والیبال سبز جامگان پیام خراسان به منظور حضور در مسابقات لیگ برتر

وضعیت پروژه: خاتمه یافته
تاریخ شروع اجرا: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
تاریخ پایان اجرا: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کارفرما: شهرداری مشهد
مجری: باشگاه والیبال سبز جامگان پیام خراسان