۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۰۸:۴۲ ۱۱۱
طبقه بندی: فاش - معاونت فرهنگی
چچ

حمایت از باشگاه ورزشی آویژه صنعت پارسا

مبلغ: 5.000.000.000 ریال

مجوز: مصوبه شورای عالی ورزش شهرداری مشهد

حمایت از باشگاه ورزشی آویژه صنعت پارسا جهت حضور در لیگ برتر بسکتبال کشور

وضعیت پروژه: خاتمه یافته
تاریخ شروع اجرا: ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
تاریخ پایان اجرا: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کارفرما: شهرداری مشهد
مجری: باشگاه ورزشی آویژه صنعت پارسا
_LNG_CMN_MODUAL_NAME