۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۰۸:۴۰ ۱۵
طبقه بندی: فاش - معاونت فرهنگی
چچ

حمایت از باشگاه والیبال بانوان شهر بهشت

مبلغ: 200.000.000 ریال

مجوز: مصوبه شورای عالی ورزش شهرداری مشهد

حمایت از باشگاه والیبال بانوان شهر بهشت به منظور حضور در لیگ دسته یک کشور

وضعیت پروژه: خاتمه یافته
تاریخ شروع اجرا: ۱۳۹۸/۰۹/۰۱
تاریخ پایان اجرا: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کارفرما: شهرداری مشهد
مجری: باشگاه والیبال بانوان شهر بهشت