۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۰۸:۳۷ ۲۹
طبقه بندی: فاش - معاونت فرهنگی
چچ

حمایت از خانم مهشید اشتری

مبلغ: 350.000.000 ریال

مجوز: مصوبه شورای عالی ورزش شهرداری مشهد

حمایت به منظور شرکت در تورنمنت بین المللی جهت کسب سهمیه المپیک 2020 تنیس روی میز

وضعیت پروژه: خاتمه یافته
تاریخ شروع اجرا: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
تاریخ پایان اجرا: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کارفرما: شهرداری مشهد
مجری: مهشید اشتری