۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۰۸:۳۲ ۱۸
طبقه بندی: فاش - معاونت فرهنگی
چچ

حمایت از تیم فوتبال بانوان سایپا مشهد

مبلغ: 350.000.000 ریال

مجوز: مصوبه شورای عالی ورزش شهرداری مشهد

حمایت جهت حضور در مسابقات فوتبال کشوری

وضعیت پروژه: خاتمه یافته
تاریخ شروع اجرا: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
تاریخ پایان اجرا: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کارفرما: شهرداری مشهد