۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۰۸:۲۹ ۳۰
طبقه بندی: فاش - معاونت فرهنگی
چچ

حمایت از برگزاری تورنمنت بین المللی فوتسال

مبلغ: 3.000.000.000 ریال

مجوز: مصوبه شورای عالی ورزش شهرداری مشهد

حمایت از برگزاری تورنمنت بین المللی فوتسال سه جانبه در مشهد

وضعیت پروژه: خاتمه یافته
تاریخ شروع اجرا: ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
تاریخ پایان اجرا: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کارفرما: شهرداری مشهد
مجری: هیئت فوتبال خراسان رضوی