۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۰۸:۲۷ ۲۱
طبقه بندی: فاش - معاونت فرهنگی
چچ

حمایت از تیم والیبال سبز جامگان پیام خراسان

مبلغ: 5.000.000.000 ریال

مجوز: مصوبه شورای عالی ورزش شهرداری مشهد

حمایت به منظور حضور در مسابقات والیبال لیگ برتر

وضعیت پروژه: خاتمه یافته
تاریخ شروع اجرا: ۱۳۹۸/۰۲/۰۱
تاریخ پایان اجرا: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
کارفرما: شهرداری مشهد
مجری: تیم والیبال سبز جامگان پیام خراسان