۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۰۸:۲۱ ۱۹
طبقه بندی: فاش - معاونت فرهنگی
چچ

حمایت از اعزام تیم دانش آموزی دو و میدانی دختران

مبلغ: 1.000.000.000 ریال

مجوز: مصوبه شورای عالی ورزش شهرداری مشهد

حمایت از اعزام تیم دانش آموزی دو و میدانی دختران به مسابقات بین المللی

وضعیت پروژه: خاتمه یافته
تاریخ شروع اجرا: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
تاریخ پایان اجرا: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کارفرما: شهرداری مشهد
مجری: اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی