۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۰۸:۱۹ ۲۳
طبقه بندی: فاش - معاونت فرهنگی
چچ

حمایت از تیم فوتسال بانوان استان

مبلغ: 10.000.000.000 ریال

مجوز: مصوبه شورای عالی ورزش شهرداری مشهد

حمایت از تیم فوتسال بانوان استان جهت شرکت در لیگ برتر فوتسال کشور

وضعیت پروژه: خاتمه یافته
تاریخ شروع اجرا: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
تاریخ پایان اجرا: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کارفرما: شهرداری مشهد
مجری: هیئت فوتبال خراسان رضوی