۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۰۸:۱۸ ۲۴
طبقه بندی: فاش - معاونت فرهنگی
چچ

حمایت از تیم پسران خورشید

مبلغ: 400.000.000 ریال

مجوز: مصوبه شورای عالی ورزش شهرداری مشهد

حمایت از تیم پسران خورشید به مظنور حضور در مسابقه تلویزیونی عصر جدید

وضعیت پروژه: خاتمه یافته
تاریخ شروع اجرا: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
تاریخ پایان اجرا: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
کارفرما: شهرداری مشهد
مجری: تیم پسران خورشید