۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۰۸:۱۶ ۱۷
طبقه بندی: فاش - معاونت فرهنگی
چچ

حمایت از تیم های بانوان و آقایان نوجوانان و جوانان هاکی

مبلغ: 300.000.000 ریال

مجوز: مصوبه شورای عالی ورزش شهرداری مشهد

حمایت از تیم های بانوان و آقایان نوجوانان و جوانان هاکی در لیگ کشوری

وضعیت پروژه: خاتمه یافته
تاریخ شروع اجرا: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
تاریخ پایان اجرا: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کارفرما: شهرداری مشهد
مجری: هیئت هاکی خراسان رضوی