۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۰۸:۱۳ ۲۵
طبقه بندی: فاش - معاونت فرهنگی
چچ

حمایت از آقای سعید واحدیان بوران

مبلغ: 400.000.000 ریال

مجوز: مصوبه شورای عالی ورزش شهرداری مشهد

حمایت جهت حضور در تور آسیایی اروپایی دوچرخه سواری

وضعیت پروژه: خاتمه یافته
تاریخ شروع اجرا: ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
تاریخ پایان اجرا: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
کارفرما: شهرداری مشهد
مجری: سعید واحدیان بوران