۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۰۸:۰۶ ۴۵
طبقه بندی: فاش - معاونت فرهنگی
چچ

حمایت از شرکت سامانه هوشمند ماداکتو

مبلغ: 5.000.000.000 ریال

مجوز: مصوبه شورای عالی ورزش شهرداری مشهد

حمایت جهت تجهیز و نصب گیت های ورودی ورزشگاه امام رضا (ع)

وضعیت پروژه: خاتمه یافته
تاریخ شروع اجرا: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
تاریخ پایان اجرا: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
کارفرما: شهرداری مشهد
مجری: شرکت سامانه هوشمند ماداکتو