۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۰۸:۰۳ ۳۱
طبقه بندی: فاش - معاونت فرهنگی
چچ

حمایت از خانم زهرا دلخوش

مبلغ: 300.000.000 ریال

مجوز: مصوبه شورای عالی ورزش شهرداری مشهد

حمایت از خانم زهرا دلخوش به منظور شرکت در مسابقات انتخابی پارالمپیک 2020 تیر و کمان

وضعیت پروژه: خاتمه یافته
تاریخ شروع اجرا: ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
تاریخ پایان اجرا: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کارفرما: شهرداری مشهد
مجری: زهرا دلخوش