۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۰۷:۵۵ ۳۶
طبقه بندی: فاش - معاونت فرهنگی
چچ

حمایت از باشگاه فرهنگی ورزشی فرش آرا مشهد

مبلغ: 8.000.000.000 ریال

مجوز: مصوبه شورای عالی ورزش شهرداری مشهد

حمایت به منظور حضور مقتدرانه در مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور

وضعیت پروژه: خاتمه یافته
تاریخ شروع اجرا: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
تاریخ پایان اجرا: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کارفرما: شهرداری مشهد
مجری: باشگاه فرهنگی ورزشی شهرآرا مشهد