۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۰۸:۳۸ ۲۲
طبقه بندی: فاش - معاونت فرهنگی
چچ

حمایت از تیم های هندبال خراسان رضوی

مبلغ حمایت: 2.000.000.000 ریال

مجوز: مصوبه شورای عالی ورزش شهرداری مشهد

حمایت از تیم های والیبال زنان و مردان هندبال مشهد جهت شرکت در مسابقات لیگ کشور

وضعیت پروژه: خاتمه یافته
تاریخ شروع اجرا: ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
تاریخ پایان اجرا: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کارفرما: شهرداری مشهد
مجری: هیات هندبال خراسان رضوی