مناطق غیر مجاز در خصوص استفاده از پروانه اشتغال نظام مهندسی
ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ انتصاب عنوان پست منطقه غیر مجاز
1 فاطمه خادم 1400/03/03 رئیس اداره شهرسازی منطقه 3
2 مصطفی مرادزاده 1399/09/26 مسؤول امور حمل ونقل وترافیک منطقه 12
3 سیدهادی حسینی 1399/07/03 معاون شهرسازی ومعماری منطقه 9
4 محمد نوشاد 1398/01/01 کارشناس عمران منطقه 9
5 ناصر صفدری 1398/01/01 رئیس اداره درآمدهای عمومی منطقه 1
6 جواد حسامی فر 1398/01/01 مسؤول امور حمل ونقل وترافیک منطقه 3
7 طناز لطیفیان اصفهانی 1398/01/01 کارشناس پیگیری کمیسیون ماده 5 منطقه 11
8 مینو ملایریان 1398/07/14 مسؤول امور بروزرسانی وتدقیق طرح های شهری منطقه 9
9 محدثه شیرزاد 1398/08/30 کارشناس امور پارکینگ منطقه 11
10 مرتضی اسماعیلی 1399/10/13 کارشناس صدور مجوزهای شهرسازی منطقه 8
11 سارا کیخا 1398/01/01 معاون شهرسازی ومعماری منطقه 8
12 یاسر آرزو 1400/02/15 کارشناس معماری منطقه 2
13 سارا قائمی عبدل آبادی 1398/01/01 کارشناس صدور مجوزهای شهرسازی منطقه 11
14 معین شربتیان 1399/09/17 کارشناس نقشه برداری منطقه 6
15 نویدرضا بوسعدی 1398/01/01 کارشناس صدور مجوزهای شهرسازی منطقه 5
16 حامد حسن زاده رحمانی 1399/09/26 مسؤول امور حمل ونقل وترافیک منطقه 11
17 دلناز فدایی 1399/11/21 مسؤول امور فنی (ناحیه2) منطقه 9
18 سیدعلی شریعت پناهی 1399/09/11 کارشناس عمران منطقه 5
19 سیروس صداقت 1399/07/09 مسؤول امور حمل ونقل وترافیک منطقه 8
20 امیرحسین هاشمی 1399/09/17 کارشناس نقشه برداری منطقه 3
21 احسان زنگوئی 1399/09/26 مسؤول امور حمل ونقل و ترافیک منطقه 2
22 مصطفی بلوچی 1400/06/24 رئیس اداره شهرسازی منطقه 4
23 احسان مهراد صدر 1398/01/01 مسؤول امور فنی منطقه 6
24 مرتضی اسماعیلی 1399/10/13 کارشناس صدور مجوزهای شهرسازی منطقه 8
25 مهدى زوار 1398/07/24 مسؤول امور حمل ونقل وترافیک منطقه 1
26 حسین کبیرى 1398/11/26 مسؤول امور حمل ونقل وترافیک منطقه 4
27 امیر لطفی زاک 1398/01/01 کارشناس صدور مجوزهای شهرسازی منطقه 10
28 محمد مهدی شریف مقدم 1398/01/01 کارشناس امور فنی منطقه 1
29 نسرین غفوریان ملازاده 1398/01/01 کارشناس صدور مجوزهای شهرسازی منطقه 6
30 مرتضی منصوری 1400/06/21 مسؤول امور فنی منطقه 5
31 اعظم عبدی کبودان 1399/04/03 مسؤول امور شهرسازی ناحیه 2 منطقه 2
32 یونس مهرپویا 1398/01/01 کارشناس امور فنی منطقه 10
33 احسان دوگانی 1398/01/01 کارشناس صدور مجوزهای شهرسازی منطقه 3
34 سیدحسین موسوی 1398/07/29 رئیس اداره شهرسازی منطقه ثامن
35 شیما شهرآبادی 1399/04/05 کارشناس محاسب درآمدی منطقه 11
36 سیدمهدی کوثری عادل 1400/06/01 کارشناس شهرسازی منطقه 9
37 بهروز گلمکانی 1398/01/01 کارشناس صدور مجوزهای شهرسازی منطقه 7
38 مجتبی طوسی مقدم 1399/07/07 رئیس اداره شهرسازی منطقه 5
39 جواد نیرومند 1399/02/02 کارشناس عمران منطقه 7
40 محمد حدادی 1398/01/01 کارشناس صدور مجوزهای شهرسازی منطقه 1
41 نازنین شاملو 1399/04/05 کارشناس صدور مجوزهای شهرسازی منطقه 11
42 علیرضا محمدی 1398/01/01 مسؤول امور فنی منطقه 12
43 مهرناز مصلح طهرانی 1400/02/20 رئیس اداره شهرسازی منطقه 11
44 سید حسین حسینی 1398/01/01 کارشناس نقشه برداری منطقه 9
45 مرتضی سامرئی 1400/05/17 کارشناس شهرسازی منطقه 10
46 کمال شجاع 1400/04/07 کارشناس نوسازی و صنفی منطقه 9
47 مجید رزاقیان 1399/07/14 کارشناس صدور مجوزهای شهرسازی منطقه 11
48 سید مجید هاشمی محمود آبادی 1398/07/13 معاون شهرسازی ومعماری منطقه 12
49 سیدعلی شریعت پناهی 1399/09/11 کارشناس عمران منطقه 5
50 مهدی قره قاشلو 1400/03/17 مسؤول امور نقشه برداری منطقه 10
51 مهدی عباسی سردار آبادی 1400/06/09 کارشناس عمران منطقه 1
52 حسین زحمت کش دولتخانه 1399/09/26 مسؤول امور نقشه برداری منطقه 5
53 جلال حسین پور خرازی 1398/01/01 کارشناس صدور مجوزهای شهرسازی منطقه 4
54 مهدی عارف نژاد 1399/10/24 مسؤول امور نقشه برداری منطقه 12
55 غلامرضا کتابداری 1399/10/10 کارشناس عمران منطقه 11
56 محمد یوسفی 1398/04/27 معاون شهرسازی ومعماری منطقه 4
57 خسرو خالقی 1400/05/18 معاون شهرسازی ومعماری منطقه 3
58 بهزاد فراشائی 1398/05/23 مسؤول امور حمل ونقل وترافیک منطقه 9
59 مرتضی اسماعیلی 1399/10/13 کارشناس صدور مجوزهای شهرسازی منطقه 8
60 مریم نظری برنج کوب 1398/01/01 کارشناس صدور مجوزهای شهرسازی منطقه 8
61 علیرضا پورعماد 1398/09/17 کارشناس شهرسازی منطقه 9
62 سیدمحمدحسین جعفریه مزرعه آخوندی 1398/01/01 مسؤول امور حمل ونقل وترافیک منطقه ثامن
63 جواد کارساز 1398/01/01 مسؤول امور نقشه برداری منطقه 2
64 سیدشهرام قاسم زاده شهری 1399/10/17 مسؤول امور نوسازی، اصناف و ممیزی املاک منطقه 11
65 مهدی ساقی 1399/10/06 مسؤول امور نقشه برداری منطقه 8
66 احمد دانا 1398/07/18 مسؤول امور نظارت بر ساخت و سازهای حریم منطقه 2
67 سمیه شخصی خدابخش 1398/01/01 مسؤول امور صدور مجوزها منطقه 3
68 سید مصطفی موسویان کلات 1398/01/01 کارشناس صدور مجوزهای شهرسازی منطقه 9
69 ابراهیم آزاد 1399/09/17 کارشناس نقشه برداری منطقه 11
70 وحید محمدپور 1399/09/17 کارشناس نقشه برداری منطقه 10
71 مهدى عرفانیان فعال یزد 1399/03/18 معاون شهرسازی ومعماری منطقه 11
72 مرتضی آقائی میبدی 1398/01/01 مسؤول امور فنی منطقه 4
73 حسین گل مشکی 1398/01/01 مسؤول امور حمل ونقل وترافیک منطقه 6
74 حجت باقرنژاد 1398/01/01 کارشناس امور فنی منطقه 7
75 رضا ناظران 1398/01/01 معاون شهرسازی ومعماری منطقه 6
76 احمد محمدی شیرین سو 1399/11/02 مسؤول امور حمل ونقل وترافیک منطقه 10
77 محمد طوفانی 1399/03/27 کارشناس استعلامات منطقه 12
78 هاشم غلامیان الیاتو 1400/02/29 مسؤول امور نقشه برداری منطقه 11
79 وحید علی ساری 1399/04/02 کارشناس شهرسازی منطقه 12
×


این گزارش، کارمندان معاونت شهرسازی مناطق و مسئولان مربوطه که وضعیت شغلی آنها شاغل یا مامور به شهرداری است و دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی هستند را نمایش می دهد.