- اطلاعات ارائه شده در سامانه محصول همکاری بخش های مختلف شهرداری بوده و احتمال داشتن خطا در مواردی خواهد بود که به تدریج تصحیح و کامل می گردد.
- با عنایت به تغییرات نرخ ارز، برآورد هزینه ها به ارز خارجی اعلام شده و سعی شده است که حداکثر مبلغ لحاظ گردد .
- اطلاعات منتشر شده ماموریت های شهرداری می باشد و اطلاعات مربوط به ماموریت های شورای اسلامی شهر در حال بارگذاری است.

اطلاعات ماموریت های خارجی
مقصد ماموریت :
هماهنگ کننده :اعضا هیئت :
نام مامور: سال :
هیئت اعزامی شامل :
ردیف مقصد ماموریت سال مدت(روز) موضوع و ضرورت ماموریت محل تامین اعتبار هماهنگ کننده گزارش دستاوردها
1 کره جنوبی. سئول 1398 6 شرکت در دوره آموزشی متروپلیس ( حکومت داری ) معاونت مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد و میزبان گروه همکاری های بین الملل
اعضا هیئت
نامنام خانوادگیمحل خدمتبرآورد هزینه (یورو)
لیلا لکزیانمعاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی500
2 اسپانیا. بارسلون 1398 7 شرکت در نشست مشاران انجمن متروپلیس برای چشم انداز و راهبردهای سازمان معاونت مالی و اداری شهرداری مشهد و میزبان گروه همکاری های بین الملل
اعضا هیئت
نامنام خانوادگیمحل خدمتبرآورد هزینه (یورو)
حمید رضااصفهانی زادهگروه همکاری های بین الملل1200
3 اسپانیا. بارسلون 1398 5 شرکت در کنگره و نمایشگاه شهر هوشمند بارسلون معاونت مالی و اداری شهرداری مشهد گروه همکاری های بین الملل
اعضا هیئت
نامنام خانوادگیمحل خدمتبرآورد هزینه (یورو)
محمد جوادرجائیانسازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات2400
سعیدصیفینمایشگاه بین المللی مشهد2400
4 آفریقای جنوبی. دوربان 1398 8 شرکت درکنگره uclg معاونت مالی و اداری شهرداری مشهد گروه همکاری های بین الملل
اعضا هیئت
نامنام خانوادگیمحل خدمتبرآورد هزینه (یورو)
محمد رضاحسین نژادمعاونت شهرسازی و معماری3500
مهدیجلیلی مهربانیمعاونت اقتصادی3500
یاسرپولاییگروه همکاری های بین الملل3500
5 سئول. کره جنوبی 1398 8 شرکت در دوره آموزشی متروپلیس ( حمل و نقل پایدار ) معاونت مالی و پشتیبانی و میزبان گروه همکاری های بین الملل
اعضا هیئت
نامنام خانوادگیمحل خدمتبرآورد هزینه (یورو)
مرتضیجمشیدیمعاونت حمل و نقل و ترافیک500
6 کره جنوبی. سئول 1398 4 شرکت در نشست سالانه دفاتر منطقه ای آموزش متروپلیس هزینه بلیط و محل اقامت توسط میزبان پرداخت گردید گروه همکاری های بین الملل
اعضا هیئت
نامنام خانوادگیمحل خدمتبرآورد هزینه (یورو)
حمید رضااصفهانی زادهگروه همکاری های بین الملل0
7 سئول. کره جنوبی 1398 6 شرکت در دوره آموزشی شهر هموشمند میزبان ( هتل ) و شهرداری مشهد گروه همکاری های بین الملل
اعضا هیئت
نامنام خانوادگیمحل خدمتبرآورد هزینه (یورو)
علیمتولی زادهسازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات1800
8 ایتالیا. ماترا 1398 6 توافق فرهنگی با شهر ماترا ایتالیا شهرداری مشهد مدیریت روابط عمومی
اعضا هیئت
نامنام خانوادگیمحل خدمتبرآورد هزینه (یورو)
حسین کشیریمدیریت روابط عمومی2375
9 اسپانیا. والنسیا 1398 8 شرکت در سیزدهمین کنفرانس بین المللی بازآفرینی و پایداری شهری و بازدید از بافت های تاریخی والنسیا و گرانادا معاونت مالی و اداری شهرداری مشهد گروه همکاری های بین الملل
اعضا هیئت
نامنام خانوادگیمحل خدمتبرآورد هزینه (یورو)
حمید رضاباقریگروه همکاری های بین الملل4100
حیدرحبیبیگروه همکاری های بین الملل4100
10 سئول. کره جنوبی 1398 12 شرکت در دوره های آموزشی متروپلیس. شهر پایدار هزینه اقامت و پذیرایی با کشور میزبان. هزینه بلیط هواپیما توسط شهرداری مشهد گروه همکاری های بین الملل
اعضا هیئت
نامنام خانوادگیمحل خدمتبرآورد هزینه (یورو)
کامرانوثوق رضویمعاونت شهرسازی و معماری2500
11 روسیه . مسکو 1398 8 بررسی میدان بار مرکزی روسیه معاونت مالی و اداری شهرداری مشهد سازمان میادین تره بار و مدیریت مشاغل
اعضا هیئت
نامنام خانوادگیمحل خدمتبرآورد هزینه (یورو)
بهروز کیانیسازمان میادین تره بار و مدیریت مشاغل2000
مسعود رضویسازمان میادین تره بار و مدیریت مشاغل2000
مجیدنجف پورسازمان میادین تره بار و مدیریت مشاغل2000
12 اسلواکی 1398 4 بازرسی ماشین کشنده ریلی zoss شرکت فراب. قرارگاه خاتم اداره روابط خارجی
اعضا هیئت
نامنام خانوادگیمحل خدمتبرآورد هزینه (یورو)
ایمانشفاعی بجستانشرکت بهره برداری قطار شهری0
13 چین 1398 5 بازرسی و تست ابزار مخصوص ریل سوم قطار شهری شهرداری مشهد (هزینه بلیط و ویزا ) و شرکت سینا راد کالا (هزینه اقامت و بازرسی ) اداره روابط خارجی
اعضا هیئت
نامنام خانوادگیمحل خدمتبرآورد هزینه (یورو)
نوید عباس آبادیشرکت بهره برداری قطار شهری1500
مهردادعلیزاده بذر افشانشرکت بهره برداری قطار شهری1500
موسیسالار پورشرکت بهره برداری قطار شهری1500
14 ژاپن . شهر جایکا 1398 30 همکاری مشترک ظرفیت سازی برای حوادث و سوانح در شهرداریها هزینه بلیط و محل اقامت توسط میزبان پرداخت گردید مدیریت ساماندهی و بحران
اعضا هیئت
نامنام خانوادگیمحل خدمتبرآورد هزینه (یورو)
محمدشیدایی مهنهمدیریت ساماندهی و بحران0
15 لبنان 1398 5 پیگیری موضوعات فنی مهندسی و فرهنگی معاونت مالی و اداری شهرداری مشهد. هتل محل اقامت بعهده میزبان اداره روابط خارجی
اعضا هیئت
نامنام خانوادگیمحل خدمتبرآورد هزینه (یورو)
حسینکشیریاداره روابط خارجی1000
مهدیحاتمیحوزه شهردار1000
عباسحسن زاده مقدمسازمان مدیریت پسماند1000
نرگسشالچیان رابعمعاونت فرهنگی و اجتماعی1000
16 کره جنوبی. سئول 1398 7 شرکت در دوره آموزشی شهر هوشمند به منظور ارتقاء آگاهی مدیران و کارشناسان شهرداری مشهد معاونت اداری مالی شهرداری مشهد گروه همکاری های بین الملل
اعضا هیئت
نامنام خانوادگیمحل خدمتبرآورد هزینه (یورو)
محمد جوادرجائیانسازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات1400
امیر حسناسدیانسازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات1400
محمد رضاسمیعیمعاونت مالی و پشتیبانی1400
محمد تقیتقی زاده قوژدیسازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات1400
رضاگازرانیمعاونت حمل و نقل و ترافیک1400
رضادانای سیجسازمان فرهنگی و تفریحی1400
احسانبراریمعاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی1400
شهریار بهرامی اقدمگروه همکاری های بین الملل1400
مرتضی رضوی نژادمعاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی1400
مهدیفدیشه ایکارشناسان شورا اسلامی شهر مشهد1400
محمدعین القضاتمعاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی1400
محمداسماعیل زادهسازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات1400
صابر هنرمند رادمعاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی1400
17 سوئیس. ژنو 1398 5 شرکت در ششمین اجلاس کاهش خطر پذیری ژنو هزینه بلیط و محل اقامت توسط میزبان پرداخت گردید اداره روابط خارجی
اعضا هیئت
نامنام خانوادگیمحل خدمتبرآورد هزینه (یورو)
امیرعزیزیسازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی2000
18 چین.. چانگ چون 1398 8 حضور در جلسه فنی و مدیریتی ناوگان و تصمیم گیری جهت موضوعات قراردادی و فنی پروژه هزینه توسط پیمانکار- شرکت فرآب تامین گردیده اداره روابط خارجی
اعضا هیئت
نامنام خانوادگیمحل خدمتبرآورد هزینه (یورو)
عباسیوسف زادهقطار شهری0
آیدین سرانیقطار شهری0
میثاق طیب زادهقطار شهری0
19 بوئنوس آیریس، آرژانتین مونته ویدئو، اروگوئه 1398 4 شرکت در نشست ها و کمیته های تخصصی و جلسه های ویژه UCLG و ارائه پروژه منتخب مشهد (طرح شلوغ بازار) - شرکت در نشست هیئت مدیره متروپلیس و ارائه گزارش فعالیت های مشهد در خصوص شبکه زنان و آموزش در هیات مدیره - شرکت در میزگرد اختصاصی مشورتی شهرداران شهرداری مشهد گروه همکاری های بین الملل
اعضا هیئت
نامنام خانوادگیمحل خدمتبرآورد هزینه (یورو)
شهریارآل شیخمعاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی4000
رضاخواجه نائینیمعاونت مالی و پشتیبانی4000
حمید رضا اصفهانی زاده معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی4000
یاسرپولاییمعاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی4000
20 سوئیس (ژنو) 1397 6 شرکت در اجلاس جهانی مدیریت ریسک شهرداری مشهد معاونت مالی و پشتیبانی اداره روابط خارجی ---
اعضا هیئت
نامنام خانوادگیمحل خدمتبرآورد هزینه (یورو)
امیرعزیزیمدیریت ساماندهی و بحران2500
آمار بازدید :
2081
No Cache
Gt: 0.5717093149821
Qt: 0.41663026809692