پشتیبانی سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض شهرداری مشهد

آدرس : مشهد، میدان شهدا، مجتمع اداری شمس، اداره کل درآمدهای عمومی شهرداری

در صورت نیاز به راهنمایی همکاران ما لطفا با شماره های ذیل تماس بگیرید:

عوارض نوسازی و کسب و پیشه:
۳۱۲۹۱۴۷۵ (۰۵۱)
۳۱۲۹۱۴۷۶ (۰۵۱)
۳۱۲۹۱۵۳۰ (۰۵۱)

عوارض خودرو:
۳۱۲۹۱۴۳۵ (۰۵۱)
پیگیری